Якщо Ви бажаєте виховувати в дітях сміливість розуму, цікавість до серйозної інтелектуальної праці, самостійність як особисту рису, втілити в них радість самотворчості, то завітайте до нас за адресою: 

ул. 49 Гвардейської Дивізії 23А

Телефон:  (0552) 23 - 82 - 46 

Е-mail:  kherson.sad7@ukr.net

       Телефон "гарячої" лінії Херсонської обласної ради - 45-51-89

Статут 

   

Кошторис

     

Державна атестація Херсонського ясел-садка № 7 Херсонської міської ради

   МИ АТЕСТОВАНІ

     Ясла-садок знаходиться у державній власності, є юридичною особою та утримується за рахунок коштів Херсонської міської ради.

      Робочою експертною комісією перевірено та проаналізовано наступні питання:

  • відповідність роботи ясел-садка нормативно-правовим актам та програмі перспективного розвитку;
  • влаштування і утримання дошкільного навчального закладу; навчально-методичне та програмово-методичне  забезпечення;
  • створення багатофункціонального безпечного життєвого простору;
  • матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності закладу;
  • охорона праці;
  • комплектування;
  •  освітній рівень педагогічних працівників, організація атестації, створення умов для власного самовдосконалення педагогічних кадрів;
  • управлінська діяльність у ясла-садку;
  • організація освітньо-виховного процесу, методичної, фізкультурно-оздоровчої роботи, організація свят, виховних та спортивно-масових заходів, організація медичного обслуговування та організація харчування дітей.                  
  •  У ході перевірки вивчено стан ведення ділової документації, відвідані заняття, режимні моменти, проведено контрольні зрізи знань, умінь та навичок дітей старшого віку.

      Своєчасно проводяться поточні ремонти, що забезпечує безпечне його функціонування.

      Постійно підвищується професійна майстерність педагогів, удосконалюється система управлінської діяльності, планомірно здійснюється робота щодо організації охорони життя і здоров’я  учасників освітнього процесу, медичного обслуговування вихованців, удосконалюється робота з сім’єю.

       Робота колективу спрямована на забезпечення умов для реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний та духовний розвиток, зміцнення здоров’я, соціальну адаптацію та підготовку до успішного навчання у сучасній школі.

      Діяльність ясел-садка за всіма напрямками відповідає нормативно-правовим актам та установчим документам з питань дошкільної освіти і має перспективу розвитку.

Кадровий склад закладу

Директор - 1

Вихователь-методист - 1

Заступник директора господарства - 1

Музичні керівники - 2 

Практичний психолог - 1

Вихователі - 16

Обслуговуючий персонал - 32

Педагогічний колектив - це цілеспрямовані однодумці, із яких повну вищу освіту мають 17 педагогів. 

Присвоєно:             -         Орден "Освітянська слава" - директор Олена БИХАЛОВА

                    -        "Звання "вихователь - методист" - вихователь Любов МАЛЬЦЕВА

                    -           «Спеціаліст вищої категорії» - вихователі: Любов МАЛЬЦЕВА, Ольга ПОПУТЬКО, Тетяна ПЕРЕПЬОЛКІНА

                                 -           «Спеціаліст І категорії» - 2 педагога

                                 -          "Спеціаліст ІІ категорії" - 7 педагогів

Освітня програма, що реалізується в закладі

                                                                               

       Освітній процес здійснюється українською мовою.

      Для всебічного розвитку дитини в яслах-садку функціонують безкоштовні гуртки - це «Легка атлетика», «Веселі пальчики».