ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ

Шановні батьки!

До Вашої уваги звіт про використання бюджетних та батьківських (спонсорських) коштів на розвиток закладу і створення комфортних умов перебування дітей


Реквізити розрахункових рахунків для надходження коштів
1. За додаткові освітні послуги - №  31557249135762

2. Для надходження благодійної допомоги - №  31557249135762

3. Рахунок благодійної організації "Співдружність" я/с № 7 - 26007052202711 ( МФО 352479; ОКПО 33726160 )

У призначенні платежу вказувати № закладу освіти

ШАНОВНІ БАТЬКИ !

Звіт

директора Херсонського ясла-садка № 7 Херсонської міської ради

Бихалової Олени Вікторівни за 2018/2019 навчальний рік 

І Блок

      Херсонський ясла-садок № 7 Херсонської міської ради (далі – ясла-садок) загального призначення. Кількісний склад педагогічних працівників, у порівнянні з минулим роком, не змінився. Освітній процес забезпечували 21 педагог. План курсової перепідготовки виконано на 100%. Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяла атестація. За результатами атестації 2018/2019 навчального року – двом вихователям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; одному вихователю присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»; двом вихователям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; двом вихователям підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

У своїй діяльності ясла-садок керувався законодавством України та чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти. Організація освітнього процесу здійснювалася за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Ясла-садок працював за 10 годинним режимом (2 групи), за 10,5 годинним режимом (9 груп), за 12 годинним режимом (1 група). Режим роботи груп, у порівнянні з минулим навчальним роком, не змінився.

ІІ Блок

26 вересня 2018 року разом з методистом відділу дошкільної освіти методичного кабінету при управлінні освіти Шаповал Н.М. була гостем програми «Тема дня» на ТРК «Скіфія» задля висвітлення теми «Зв'язок дошкільної освіти з Новою українською школою».

Ясла-садок став учасником соціально-екологічного проекту «Виховання культури поводження з відходами в учасників освітнього процесу, завдяки якому в дітей покращились знання із сортування  сміття на 24%, а інформаційно-агітаційна робота з батьками, дала змогу розширити знання з терміну розпаду органічних та неорганічних речовин на 32%.

Вихованці ясла-садка були залучені до міських конкурсів. Педагогічний колектив отримав диплом за І місце у міському конкурсі «Крок до зірок» у номінації «Веселкове дитинство» (оригінальний жанр).

Талановиті дошкільнята та їх батьки проявили свої поетичні здібності та взяли участь у творчому конкурсі «Поліцейських», який проходив у жовтні 2018 року. Вірші вихованців визначені як найкращі і увійшли до збірки віршів «Як європейці Херсонщину будували» та методично-репертуарного посібника «Моя безпечна дорога додому».

У листопаді 2018 року ясла-садок брав участь в конкурсі на кращу поробку «Еко-іграшка» де колективна робота родини Зарубіних «Перлина в пошуках скарбів» посіли І місце.

Дошкільнята ясла-садка брали участь в конкурсі з образотворчого мистецтва «Світ очима дітей».

У першому міському фестивалі «Літературні намистинки» у номінації «Читання авторських творів: діти та батьки», колектив ясла-садка нагороджений дипломом.

Колектив ясла-садка взяли участь в благодійних акціях:  до Дня дошкілля (ярмарка поробок),  ІV Всеукраїнська благодійна акція «Happy Мяу для Мурчика» (лютий 2019 року); «Врятуємо життя разом» (травень 2019 року).

У січні 2019 року ввійшла до складу оргкомітету щодо організації та проведення конкурсу молодих педагогів «Professional fest» з метою розкриття творчого потенціалу молодих педагогів.

У квітні 2019 року на базі ясла-садка проведено методичне об'єднання для слухачів КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», де вихователі поділилися досвідом у проведенні екологічних казок з дітьми раннього віку.

ІІІ Блок

Педагогічний колектив у 2018/2019 навчальному році працював над   вирішенням таких завдань:

 1. Розпочати роботу з основ екологічної культури під час ігрової та освітньої діяльності дітей дошкільного віку.
 2. Формувати у дошкільнят духовно-моральні цінності на основі творів Василя Сухомлинського.
 3. Використовувати засоби мнемотехніки для комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації творчих здібностей дошкільників.

На  виконання першого завдання проведено педагогічну раду «Сучасні підходи до екологічного виховання дошкільників», семінар-практикум  «Робота з екологічного виховання». Надано вихователем-методистом консультації для педагогів «Екологічне виховання в яслах-садку», «Природа як головний чинник емоційного стану  дошкільнят», «Виховання екологічної культури дошкільнят в яслах-садку та сім'ї».

Продовжено роботу творчої групи «Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі екологічного виховання», що дало змогу спонукати до вивчення рідного краю не тільки дітей, а й у батьків покращило шанобливе ставлення до державної символіки, традицій країни на 32%.

Використання  таких форм роботи як майстер-класи, актуальні інтерв’ю, педагогічні аукціони, скринька педагогічного досвіду, синтез думок, тема по колу, доповідь, обмін думками сприяло підвищенню фахового рівня майстерності педагогів з даного питання на 19%.

На вирішення другого завдання проведено педагогічну раду «Духовно-моральні цінності на основі творів Василя Сухомлинського», що сприяло поглибленню знань педагогів з морально-естетичного розвитку дошкільнят на 15%. Надано вихователям консультації «Природа в творах Сухомлинського, як засіб естетичного виховання дітей». Підготовлено виставку творів та методичної літератури щодо педагогічної спадщини Василя Сухомлинського. Проведено практичний модуль «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського» для педагогів, у якому команди-учасники, показали свою обізнаність у роботі з дітьми з  використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського на 75%.

На вирішення третього завдання проведено семінар-практикум «Використання прийомів мнемотехніки для комунікативно-мовленнєвого розвитку та активізації інтелектуальних здібностей дошкільників», що сприяло використанню прийомів мнемотехніки в освітній процес на 16%.  Надано консультації для педагогів «Використання мнемотехніки у розвитку зв'язного мовлення дошкільників», «Методика організації роботи з мовленнєвого спілкування», «Формування мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку».  Проведено Поетичний конкурс, який дав змогу дітям побувати у ролі читача, отримати  подяки, цінні подарунки та аплодисменти глядачів.

Для розкриття творчих здібностей дітей, здійснення диференційованого підходу організовано гурткову роботу. В яслах-садку для дітей дошкільного віку працювали гуртки на безоплатній основі: «Природолюб»,  «Чарівний завиток». Працювали три гуртки на платній основі (хореографія, фізкультурно-оздоровчий, іноземний). Охоплення гуртковою роботою дітьми становить 100%.

Тематичні форми планування спонукали вихователів більш творчо підходити до вибору діяльності, тематики занять.

Для ознайомлення дітей з історією, побутом рідного краю, народу в коридорах оформлено міні-куточки національної, державної символіки.

У порівнянні з минулим навчальним роком, методичний кабінет поповнився на 50% необхідним матеріалом для повноцінної роботи педагогів: методичною літературою (10%), посібниками (10%), періодичними виданнями («Музичний керівник», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом»).

У методичному кабінеті діяли інформаційні куточки і виставки: «Наша атестація», «Літо – оздоровча пора», «Родинне виховання», що дало можливість педагогам постійно підвищувати свій професійний рівень.

ІV Блок

Для забезпечення ефективної реалізації Базового компонента дошкільної освіти педагоги проводили моніторингові дослідження успішності дошкільників за освітніми лініями тричі на рік. Провідними діагностичними методами, які використовували вихователі, були спостереження, бесіди, ігрова діяльність.

На кінець навчального року отримані такі усереднені результати моніторингу засвоєння програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»: освітня лінія «Особистість дитини»: високий рівень мають  28% (порівняно з початком року підвищився на 18%),  достатній - 52% (порівняно з початком року збільшився на 10%), середній - 20% (порівняно з початком року зменшився на 15%), низький рівень - 0% (порівняно з початком року зменшився на 13%); освітня лінія «Дитина у соціумі»: високий рівень мають  36% (порівняно з початком року підвищився на 22%), достатній - 46% (порівняно з початком року збільшився на 11%), середній - 18% (порівняно з початком року зменшився на 20%), низький рівень - 0% (порівняно з початком року зменшився на 13%); освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»: високий рівень мають 31% (порівняно з початком року підвищився на 20%),  достатній - 48% (порівняно з початком року підвищився на 15%), середній - 21% (порівняно з початком року зменшився на 20%), низький рівень - 0% (порівняно з початком року зменшився на 15%); освітня лінія «Дитина у світі культури»: високий рівень мають 34% (порівняно з початком року підвищився на 25%),  достатній - 50% (порівняно з початком року збільшився на 14%), середній - 16% (порівняно з початком року зменшився на 26%), низький рівень - 0% (порівняно з початком року зменшився на 13%); освітня лінія «Гра дитини»: високий рівень - 45% (порівняно з початком року підвищився на 30%),  достатній - 44% (порівняно з початком року підвищився на 10%), середній - 11% (порівняно з початком року зменшився на 29%), низький - 0% (порівняно з початком року зменшився на 11%); освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: високий рівень - 38% (порівняно з початком року підвищився на 24%),  достатній - 44% (порівняно з початком року збільшився на 12%), середній - 18% (порівняно з початком року зменшився на 25%), низький рівень - 0% (порівняно з початком року зменшився на 11%); освітня лінія «Мовлення дитини»: високий рівень - 35% (порівняно з початком року підвищився на 25%),  достатній - 47% (порівняно з початком року підвищився на 16%), середній - 18% (порівняно з початком року зменшився на 27%), низький рівень - 0% (порівняно з початком року зменшився на 14%).

Усереднені дані результативності засвоєння дітьми програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» свідчать про те, що педагогічним колективом здійснювалася послідовна робота щодо оптимізації педагогічної діяльності.

Моніторинг готовності до школи випускників ясла-садка показав, що за психологічними критеріями з 23% обстежених дітей готові до школи 100%, з них: образна пам'ять - високий рівень 42%, середній рівень 23% (минулоріч  відповідно 46% та 16%); слухова пам'ять - високий рівень 45%, середній рівень 12% (минулоріч 51% та 15%); тактильна пам'ять - високий рівень 37%, середній рівень 16% (минулоріч відповідно 49% та 18%); логічне мислення - високий рівень 19%, середній рівень 18% (минулоріч 52% та 19%); розвиток уяви - високий рівень 42%, середній рівень 16% (минулоріч відповідно 47% та 13%).

В яслах-садку працював логопед з 16 дітьми-логопатами старшого дошкільного віку.  За результатами роботи логопеда: виправлено мовлення 12 дітям (75%), направлено до шкільного логопеда 4 дитини (25%).

V Блок

Лікарями здійснювалося медичне обслуговування. 100% діти були обстежені лікарями – спеціалістами: педіатром, ортодонтом, стоматологом. Старші дошкільники 100% пройшли огляд за системою АСПОН.

Щеплення зроблено 78% дітей, у порівнянні з минулим навчальним роком, залишилося сталим.

Захворюваність протягом року в порівнянні з минулим навчальним роком, зменшилась на 8%. Відповідно 73% дітей в середньому відвідували ясла-садок.

В яслах-садку діти отримували трьохразове, збалансоване та якісне харчування: м'ясо, рибу, сир твердий, молоко та кисломолочні продукти, свіжі овочі та фрукти. Натуральні норми продуктів протягом 2018/2019 н. р. виконано на 2% більше, ніж минулоріч. Їх виконання становить 94%. 100% виконання норм харчування не відбувається у зв'язку зі збільшенням цін на продукти харчування.

VІ Блок

Педагогічним колективом проведений облік дітей по мікрорайону. Вивчалися умови життя малят, забезпеченість ігровим та розвивальним матеріалом. Для підготовки п’ятирічок до школи, у яслах-садку організовано роботу гуртка «Дошкільнятко». Щочетверга вихователі  проводили заняття за різними розділами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Дітей разом з батьками було запрошено на День відкритих дверей, День дошкілля, День захисника України, День захисту дітей.

56% родин вихованців взяли участь під час проведення «Екологічного тижня», «Тижня національно-патріотичного виховання», «Тижня пожежної безпеки», «Тижня безпеки дитини», «Тижня безпеки дорожнього руху», «Тижня педагогічної майстерності»,  екологічного місячника.

57% батьків відвідували консультпункти «Допоможемо батькам – допоможемо дітям».

65% батьків з задоволенням взяли активну участь у виховних заходах: «День знань» (вересень), «День захисника України» (жовтень), «Свято Миколая» (грудень), тематичний захід «День Веселих пальчиків» (березень), «День птахів» (квітень), «День сміху» (травень), «Всесвітній день вишиванки» (травень), «День захисту дітей» (червень). Батьки  із задоволенням залучилися до освітнього процесу, що свідчить про взаємопорозуміння між колективом ясла-садка та батьками.

Щочетверга в яслах-садку працівниками,  дітьми, батьками  проводився День благоустрою. Батьки виготовили 12 шпаківень, які розвішано на території ясла-садка. Висаджено 4 дерев, оформлено 2 квітника.

Соціометричні дослідження сімей свідчать про те, що 86% дітей виховуються в повних сім'ях, 14% - у неповних сім'ях, з якими проводилася робота за вимогою.

В яслах-садку проводились заходи щодо забезпечення наступності у роботі закладу дошкільної освіти та початкової ланки освіти в умовах Нової української школи, а саме: екскурсія дітей старшого дошкільного віку до ЗЗСО № 41 (квітень 2019 року); зустріч вчителів з батьками майбутніх першокласників (травень 2019 року).

Ясла-садок співпрацював з громадськими організаціями: Херсонським академічним обласним театром ляльок, Херсонським планетарієм, Молодіжним театром «Перспектива», Херсонським Будинком дитячої та юнацької творчості, бібліотекою № 21, Херсонською громадською організацією по захисту тварин «Шанс» та «4 лапи».

Ясла-садок отримав подяку від благодійної організації «Благодійний Фонд «Щаслива Лапа» за активну участь у ІV Всеукраїнській благодійній  акції «Happy Мяу для Мурчика» та  небайдужість до проблем безпритульних тварин.

У лютому 2019 року було розроблено і відправлено проект спортивної кімнати до Гранту Посольства Німеччини в Києві. На жаль, що з огляду на обмежені кошти Посольство Німеччини не змогло профінансувати наш проект.

VІІ Блок

В яслах-садку запроваджено пропускний режим та функціонує кнопка виклику, з метою створення безпечних умов для вихованців, працівників, запобіганню небезпечним ситуаціям, проникненню сторонніх осіб, попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій.

Протягом звітного періоду придбано та зроблено  за  позабюджетні кошти  та  фонду «Співдружність»:

З лютого по червень2019 р.

1.Фарбування фасаду садка (центральний вхід)1,213 грн.

2. Ремонт тамбуру на першому поверсі – 5,831 грн.

3. Ремонт кабінету психолога12,754,20 грн.

4. Придбання електрокомфорки для плити1,750 грн.

5. Придбання фарби для фарбування огорожі та ігрових

майданчиків – 5, 589 грн.

6. Заправка картриджів - 560 грн.

7. Оплата охорони – 1,000 грн.

8. Перевірка слюсароно- монтажного інструменту - 184,05 грн.

9. Придбання дезрозчину на харчоблок - 500 грн.

10. Придбання бумаги офісної 1 упаковка -  429,10 грн.

11.  Заміна світильника на харчоблоці – 159,90 грн.

12. Пісок 2т. - 590 грн.

13. Лінолеум з комплектуючими частинами для трьох кабінетів

 (психолога, логопеда, ізолятора) - 4,630 грн.

Позабюджетні кошти  - 20,830 грн.

Фонд «Співдружність» - 18,688 грн.

Всього на суму: 39, 518,25 грн.

За бюджетні кошти проходили такі платежі:

 1. Дотації за харчування -258,870 грн.
 2. Теплопостачання (лютий,березень) -261,229 грн.
 3. Вивезення сміття – 1.600 грн.
 4. Електроенергія – 26,933 грн.
 5. Водопостачання – 15,625 грн.
 6. Заробітна плата – 1,195.932 грн.

Ремонт покрівлі – 550 м2 – 250 тис.

Зі спец рахунку оплачено:

1.Перевірка контуру заземлення – 900 грн.

2. Перевірка вагів, гир – 981,70 грн.

3.Перевірка манометрів, термометрів – 173 грн.

Дератизація та дезінсекція – 750 грн.

Усі данні висвітлюються на сайті садочка.

Директор  зробила порівняльний аналіз використання бюджетних та спонсорських  коштів на утримання однієї дитини у ясла-садку.

Позабюджетні кошти  з лютого  по травень 2019 р.
Всього:  20,830 грн.,
20.830 грн. : 4 (міс.) : 327 (дит.) =15.93 грн.
Бюджетних: 1.499.221:4 місяці : 327 дітей =1.146.20грн. (комуналка)

VІІІ Блок

Проте, в організації освітнього процесу в 2018/2019 навчальному році  залишаються невирішеними наступні питання:

 • мало застосовувалися новітні інноваційні методики у роботі з дітьми;
 • молоді спеціалісти мають недостатній рівень знань з організації і проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми;
 • на заняттях з мовлення основну увагу варто зосереджувати на практичному засвоєнні дітьми норм рідної мови, формуванні навичок розповідання та переказування.

Педагогічний колектив ясла-садка визначає такі пріоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік:

 • задоволення професійних інтересів та запитів педагогічних працівників, їх особистісного розвитку;
 • удосконалювати роботу щодо практичної реалізації активних форм і методів формування здоров'язберігаючої компетентності дітей дошкільного віку;
 • освоювати та проваджувати мовленнєві технології, спрямовані на перехід дитини від репродуктивних до креативних мовленнєво-ігрових дій.

До початку навчального року заплановано зробити за спонсорські кошти:

 • частковий ремонт 1 роздягалень ;
 • частковий ремонт 1 групової кімнати;
 • капітальний ремонт 1 тамбура на першому поверсі;
 • капітальний  ремонт 1 ганку;
 • частковий ремонт огорожі (75 пог. м.)