СХВАЛЕНО                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                       Загальними зборами                                                               Директор я/с № 7

                                       трудового колективу                                                             ____________ О.В.Бихалова

                                       Протокол № 1 від 06.09.2018 р.                                            Наказ № 110 від 28.08.2019 р.

 

Порядок

організації пропускного режиму та правил відвідування  

Херсонського ясел-садка № 7 Херсонської міської ради

1.Загальні засади

    1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування ясла-садка (далі - Порядок) розроблено відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України» Про дошкільну освіту», керуючись пунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення безпечних умов для вихованців, працівників закладу, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, вихованців закладу освіти, враховуючи географічне розташування Херсонської області, як прикордонної .
    2. Порядок пропускного режиму та правил відвідування ясла-садка розроблено із урахуванням специфіки та особливості роботи.
    3.  Порядок ясла-садка обговорюється на загальних зборах  колективу.

1.4. Пропускний режимсукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу освіти. Пропускний режим Херсонського ясла-садка № 7 передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності ясла-садка і визначає порядок пропуску вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень.

1.5. Охорона приміщень забезпечується сторожами, охоронцями ПП «Лідер-Плюс» (договір про реагування за телефонним викликом № 021 від 01.04.2014 р.).

1.6. Виконання вимог, що визначаються  Порядком, є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у ясла-садку, вихованців та  їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях ясла-садка.

1.7. Порядок ясла-садка є обовязковим до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами.

1.8. З метою ознайомлення відвідувачів ясла-садка  з пропускним режимом  і правилами відвідування даний  Порядок має бути розміщений в батьківських куточках кожної вікової групи та на офіційному сайті дошкільного закладу. Батьки вихованців ознайомлюються з даним Порядком під підпис.

2. Порядок організації пропускного режиму ясла-садка

для вихованців та батьків або осіб, що їх замінюють

2.1. Вхід на територію та в приміщення ясла-садка № 7 дозволяється:

- працівникам з 650 до 1900 (кухарам з 550; за необхідністю 500);

- вихованцям та їх батькам або особам, що їх замінюють з 700  до 800  в ранковий час та з 1700 до 1900  в вечірній час, та зважаючи на погодні умови;

- відвідувачам, які не є учасниками освітнього процесу, та батькам з особистих питань згідно графіку прийому громадян;

У разі виробничої необхідності (ремонтні роботи, заміна обладнання тощо) у вихідні та святкові дні – за письмовим дозволом директора.

2.2. Пропускний режим у будівлю ясла-садка, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують сторожа.

2.3. Вихованці проходять в будівлю через центральний вхід та (або) допоміжний вхід у визначені години: з 700 до 800 в ранковий час та з 1700 до 1900 в вечірній час.

2.4. Вихід вихованців із ясла-садка на екскурсії чи інші заходи відбувається організовано і в супроводі вихователя.

2.5. Вихованці я/с № 7 проходять у заклад тільки в супроводі батьків або осіб, що їх замінюють, які передають дітей безпосередньо вихователю.

2.6. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі       ясла-садка через центральний вхід. Бажано мати документ державного зразка, що підтверджує їхню особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді.

2.7. З вихователями батьки зустрічаються коли приводять дитину в ясла-садок та забирають додому.

2.8. Вихователі зобов’язані заздалегідь попередити чергового або сторожа про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

2.9. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до         ясла-садка з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами.

2.10. Прохід до ясла-садка батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю.

2.11. У випадках незапланованого приходу до ясла-садка батьків вихованців або осіб, які їх замінюють, треба з’ясувати мету їхнього приходу і провести до адміністрації.

3. Пропускний режим для працівників ясла-садка

3.1. Вихователі приймають/віддають дитину особисто батькам або особам, що їх замінюють. У разі, якщо дитину забирає інша особа, батьки зобов’язані надати вихователю групи письмову заяву, погоджену директором, та заздалегідь його повідомити, що на їх прохання за дитиною прийде інша особа (вказати ПІП особи та ким доводиться дитині) та зробити відповідний запис в Журналі руху дітей з особистим підписом.

3.2. Педагоги зобов’язані заздалегідь повідомити адміністрацію закладу про незаплановані/заплановані зустрічі з батьками, а також про час, місце та мету. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь  попередити чергового сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

3.3. Працівники зобов’язані проявляти пильність при появі сторонньої особи в приміщенні, на території закладу або при виникненні неординарної події (вияснити до кого прийшли, провести/зателефонувати до директора або до вихователя-методиста, заступника завідувача господарства, сестри медичної старшої, що не зрозуміло, дати пояснення).

3.4. Працівники зобов’язані слідкувати, щоб були закриті службові входи або виходи до груп після виходу/повернення з прогулянки.

3.5. Всім працівникам закладу рекомендовано приходити за 15 хвилин до початку роботи у відповідності з графіком роботи, затвердженим директором.

3.6.Працівникам заборонено залишати відчиненими двері, вікна, хвіртки, ворота; впускати на територію чи в приміщення невідомих осіб; приводити з собою друзів, родичів, знайомих; залишати без супроводу відвідувачів ясла-садка; знаходитися без дозволу адміністрації закладу на території та в приміщенні в неробочий час, вихідні та святкові дні.

4. Пропускний режим для відвідувачів ясла-садка

4.1. Відвідувачі проходять у будівлю ясла-садка тільки через центральний вхід.

4.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують ясла-садок за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі Журнал).

4.3. Посадові особи, які прибули до ясла-садка з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або вихователя-методиста після відповідної реєстрації в Журналі.

4.4. Групи осіб, що відвідують ясла-садок для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

4.5. На прийом до директора ясла-садка, за попередньою домовленістю або в дні прийому,  відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).

4.6. При відвідуванні ясла-садка відвідувач зобов’язаний за проханням адміністрації надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру, для недопущення внесення в будівлю ясла-садка алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

4.7. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, адміністрація  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  управління освіти  та діє у відповідності до отриманих вказівок.

4.8. Прохід територією ясла-садка дозволено лише відвідувачам закладу. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території ясла-садка та прохід нею  стороннім особам заборонено.

5. Пропускний режим для автотранспортних засобів

5.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію ясла-садка встановлюється дозволом адміністрації.

5.2. Допуск без обмежень на територію ясла-садка дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

5.3. Паркування автомобільного транспорту на території ясла-садка без дозволу адміністрації заборонено.

6. Правила поведінки відвідувачів ясла-садка

6.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні зобов’язані:

6.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

6.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, вихованців та інших відвідувачів закладу.

6.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ясла-садка.

6.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками ясла-садка їх службових обов’язків.

6.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора.

6.1.6.  Бережливо ставитися до майна  ясла-садка, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні закладу.

6.1.7. При вході до будівлі  ясла-садка відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у чергового з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі ясла-садка.

6.2. Відвідувачам забороняється:

6.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ясла-садка без дозволу на те директора, заступника завідувача господарства, вихователя-методиста.

6.2.2. Виносити з приміщення ясла-садка документи, надані для ознайомлення.

6.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення, не узгоджені з адміністрацією закладу.

6.2.4. Приносити в ясла-садок алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також особисті речі, за винятком портфелів з документами, дамських сумок.

6.2.5. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ясла-садка.

6.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюля.

6.2.7. Бути присутнім на зборах та інших заходах з включеним мобільним телефоном.

6.2.8. Входити до закладу в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з жувальною гумкою, з дитячими колясками, з домашніми тваринами, товарами для продажу, а також в брудному одязі і з великогабаритними речами (виключаючи робітників, що виконують будівельні і ремонтні роботи).

6.2.9. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, котрі здійснюють пропускний режим.

7. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами,

забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

7.1. Прохід осіб в приміщення ясла-садка з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

7.1.1. Співробітникам, котрим в установленому порядку дозволено зберігання і носіння табельної зброї – при наявності запису у відповідному документі (службове посвідчення, командировочне посвідчення тощо).

7.1.2. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

7.1.3. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

8. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

8.1. Працівники засобів масової інформації пропускаються в будівлю ясла-садка за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення.

8.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ясла-садка, пропускаються лише після перевірки документів, котрі підтверджують їх особу.

9. Організація і порядок проведення ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території ясла-садка

9.1. Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) закладу директором, заступником завідувача господарства або сторожем для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора ясла-садка чи на підставі заявок, підписаними керівником вищестоящих організацій прямого підпорядкування.

10. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій

або ліквідації аварійної ситуації

10.1. Пропускний режим в будівлю та на територію ясла-садка  на період надзвичайних ситуацій обмежується.

10.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску згідно даного  Порядку.

11. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів ясла-садка

з приміщень та порядок їхньої охорони

11.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів закладу  при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихій